Sjögårdens historia

Ursprungligen var Sjögården en bondgård med anor från mitten av 1800-talet. Det röda huset som nu är vårt vandrarhem, var på den tiden en ladugård.

Ursprungligen var Sjögården en bondgård med anor från mitten av 1800-talet. Det röda huset som nu är vårt vandrarhem, var på den tiden en ladugård. Där nya spaanläggningen ligger låg tidigare en mangårdsbyggnad, alltså en bostad för människor.
Där kapellet ligger fanns tidigare en potatiskällare.

Så såg det ut fram till 1940-talet. Då byggdes det röda huset om till ostronrestaurang med egna ostronbassänger som låg där Hallberg-Rassy båtvarv ligger i dag.

En bit in på 1950-talet drevs restaurangen av konsul Clase som också hade intressen i en konservfabrik.

Senare övertog försäkringskassan byggnaderna och ändrade verksamhet till att vara ett semesterhem för sina anställda.

1970- köptes Sjögården av stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg och anläggningen blev denna gång ett semesterhem för sjömanspensionärer.

År 1984 var det dags för den första tillbyggnaden på nuvarande hotell med 27 hotellrum, konferenslokaler och en pool. Tanken var från början att sjöpensionärerna skulle få bättre boende, samt att lokaler och rum skulle användas till externa konferenser den del av året som boendet inte nyttjades.

År 1989 var den andra tillbyggnaden, som innehöll 24 hotellrum och restaurang, samt tvättstuga, klar.

År 1991 invigdes kapellet av dåvarande biskop Bertil Gärtner under trettonhelgen.

År 2002 togs kapellet ur bruk. Detta var biskopens uppgift men eftersom han inte kunde närvara fick kontraktsprosten Mats Håland i Morlanda pastorat uppdraget.

I september 2003 övertogs Sjögården av Bengt Gustavsson. Under Några år uppdaterades boenderum, lokaler. Baren byggdes till och köket blev helt nytt. I mars 2008 blev Spaanläggningen färdigställd och redan under april blev Sjögården medlem i svenska spahotell.

Juni 2014 valde Bengt Gustavsson att lägga ner verksamheten på Sjögården. Så i november samma år kom Bert Karlsson och ville hyra hela huset, detta gjorde han till sin verksamhet fram till februari 2017.

April 2018 säljs Sjögården och nu ser vi fram emot en totalrenovering som kommer börja september 2018r.

Verhas Restaurang

Glimsåsvägen 22
47432 Ellös

Tfn: 0304-51333 | info@verhas.se